Mazury

Zbiór analogowych fotografii z lat 2010-2011 z okolic wsi Rożyńsk Wielki w północno-wschodniej Polsce.